Hovedlaget

Hovedlaget er daglig uttrykk for overbygningen i allianseidrettslaget Hamarkameratene. Laget består av flere grupper, herunder bordtennis, HamKam Yngres (fotball) og HamKams Venner. Begge disse to siste finner du mer om under egne fliker på nettsiden. HamKam Fotball er et eget idrettslag, men er ansvarlig overfor Hamarkameratene for sin virksomhet.

STATUS - KLUBBHUS

Viktige og dagsaktuelle saker for hovedlaget er planene for bygging av nytt klubbhus på Briskeby. Etter flere år med til dels liten framdrift har vi nå håp om fortgang i saken. Viktige prinsipielle avklaringer overfor Hamar Kommune, eierne av næringsdelen på Briskeby og utbyggerne av den delen av eiendommen hvor gamle «Arena» ligger, har nå kommet langt. Hovedstyret er i ferd med å etablere selskapet som skal stå for byggingen, og byggekomiteen består etter siste endring av Hans Erik Stadshaug, Anders Hoel, Bjørn Øien og Per Gustavsen. Vi har et håp om at vi nå bare teller måneder før byggingen kan starte.

Etter 100-års jubileet i 2018 er hovedlaget i ferd med å videreføre lagets og gruppenes historie ved å bygge videre på det grunnlaget som nå er lagt. Det er fokus på digitalisering og utvidelser av eksisterende materiale, hvor det gjenstår en rekke kilder å utforske nærmere. Viktig er også bidrag fra medlemmene hvor laget gjerne mottar materiell som representerer bidrag til lagets historie, det være seg protokoller, beretninger, bilder, vimpler, avisutklipp, drakter oa.

Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i mars 2019. Vi setter pris på om det tas kontakt.

Samtidig er intensjonen å bringe nyheter fra styrets arbeid, spesielt omkring klubbhuset, på denne siden i tiden som kommer.

Hovedlagets styre:

Leder:                                   Tore Johnstad (tore@johnstad.no

Nestleder:                             Per Gustavsen (per.gustavsen@outlook.com )

Kasserer:                              Børre Skarstein (borre.anders.skarstein@sivilrett.no )

Sektretær:                            Terje Sund (terjsun2@online.no )

Styremedlem:                       Morten Berntsen (berntsenmorten@gmail.com )

Varamedlem:                        Anders Greve-Løberg (andersgl@online.no )

Varamedlem:                        Terje Løberg (terje@loberg.no )

HamKam Fotball:                 Truls Nordby Johansen (truls@gammelnok.no )

HamKam Yngres avd:          Anders Hoel (anders.hoel@advdahl.no )

Bordtennisgruppa:               Øivind Eriksen (oeierik@online.no )

HamKams Venner:              Odd Steinar Pedersen (oddstpedersen@gmail.com )

Annonse fra Obos-ligaen: