Hovedlaget

Hovedlaget er daglig uttrykk for overbygningen i allianseidrettslaget Hamarkameratene. Laget består av flere grupper, herunder bordtennis, HamKam Yngres (fotball) og HamKams Venner. Begge disse to siste finner du mer om under egne fliker på nettsiden. HamKam Fotball er et eget idrettslag, men er ansvarlig overfor Hamarkameratene for sin virksomhet.

STATUS - KLUBBHUS

Viktige og dagsaktuelle saker for hovedlaget er planene for bygging av nytt klubbhus på Briskeby. Etter flere år med til dels liten framdrift har vi nå håp om fortgang i saken. Viktige prinsipielle avklaringer overfor Hamar Kommune, eierne av næringsdelen på Briskeby og utbyggerne av den delen av eiendommen hvor gamle «Arena» ligger, har nå kommet langt. Hovedstyret er i ferd med å etablere selskapet som skal stå for byggingen, og byggekomiteen består etter siste endring av Hans Erik Stadshaug, Anders Hoel, Bjørn Øien og Per Gustavsen. Vi har et håp om at vi nå bare teller måneder før byggingen kan starte.

Etter 100-års jubileet i 2018 er hovedlaget i ferd med å videreføre lagets og gruppenes historie ved å bygge videre på det grunnlaget som nå er lagt. Det er fokus på digitalisering og utvidelser av eksisterende materiale, hvor det gjenstår en rekke kilder å utforske nærmere. Viktig er også bidrag fra medlemmene hvor laget gjerne mottar materiell som representerer bidrag til lagets historie, det være seg protokoller, beretninger, bilder, vimpler, avisutklipp, drakter oa.

Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i mars 2019. Vi setter pris på om det tas kontakt.

Samtidig er intensjonen å bringe nyheter fra styrets arbeid, spesielt omkring klubbhuset, på denne siden i tiden som kommer:

--------------------------

På grunn av situasjonen omkring corona-viruset avlyses styremøtet på mandag, den 16.03.20202 og årsmøtet i hovedlaget den 25.03.2020 utsettes. Ny dato for årsmøtet vil bli bestemt senere.

Saksdokumenter vil bli lagt ut på www.hamkam.no/hovedlaget senest en uke før årsmøtet.

---------------------------

Styret

Hovedlagets styre:

Leder:                                   Tore Johnstad (tore@johnstad.no

Nestleder:                             Per Gustavsen (per.gustavsen@outlook.com )

Kasserer:                              Børre Skarstein (borre.anders.skarstein@sivilrett.no )

Sektretær:                            Terje Sund (terjsun2@online.no )

Styremedlem:                       Morten Berntsen (berntsenmorten@gmail.com )

Varamedlem:                        Anders Greve-Løberg (andersgl@online.no )

Varamedlem:                        Terje Løberg (terje@loberg.no )

HamKam Fotball:                 Truls Nordby Johansen (truls@gammelnok.no )

HamKam Yngres avd:          Anders Hoel (anders.hoel@advdahl.no )

Bordtennisgruppa:               Øivind Eriksen (oeierik@online.no )

HamKams Venner:              Odd Steinar Pedersen (oddstpedersen@gmail.com )

 

Årsberetning Hamkam Bordtennis

Hamkams bordtennisgruppe har hatt et år på det jevne i 2019. Medlemstallet har falt noe, og ved årsskiftet 2019/20 var det 25 medlemmer i gruppe, 23 menn og 2 kvinner.

Treningene har gjennom hele 2019 foregått i Telenors lokaler i Grønnegata. Der har vi hatt tre faste treningskvelder, men bordene våre har stått disponibelt for medlemmene hele uka. Mot slutten av 2019 fikk vi signaler på at nye eiere er på vei inn i "våre treningslokaler", og mye tyder på at vi må finne nye treningslokaler i 2020. 

Vi har deltatt i seriespillet tilhørende NBTF og Bordtennisregion øst, med et lag i henholdsvis 3. og 4. divisjon. I tillegg har flere spillerne deltatt i turneringer på regionalt og nasjonalt nivå. Resultatene har vært på det jevne, uten at noen har utmerket seg med sterke resultater.

Styret har bestått av følgende:

Øivind Eriksen            Leder
Knut Arne Smestad    Styremedlem
Tor Skallerud              Styremedlem
Geirr Lystrup              Styremedlem
Anton Hoel                 Styremedlem

Gruppas leder har representert i Hovedlagets styremøter. Han har i tillegg noen internasjonale og nasjonale bordtennisverv.

Økonomisk ble det et lite overskudd i 2019, med kr 2.299,75. Egenkapitalen per 31.12.2019 var kr 45.813,36.

Mvh
Øivind Eriksen
Leder Hamkam Bordtennis

Annonse fra Obos-ligaen: