Hovedlaget

 

Hovedlaget er daglig uttrykk for overbygningen i allianseidrettslaget Hamarkameratene. Hovedlaget består av Bordtennisgruppen og HamKams Venner. HamKam Yngres Avdeling er gjennom dette årets vedtak i ferd med å bli et selvstendig idrettslag slik HamKam Fotball allerede er, men fortsatt som en del av det vi forstår som Hamarkameratene.

Hamarkameratene ledes av et styre på fem medlemmer, men inkluderer representanter fra alle grupper/lag i sine møter. Det samme gjelder lagets representant i Hamar Idrettsråd. I tillegg møter de valgte varamedlemmene til styret i møtene. Styret har ordinært møte hver måned unntatt i ferietiden. Mellom styremøtene kan Arbeidsutvalget behandle hastesaker.

Viktigste og mest aktuelle sak er byggingen av nytt klubbhus på Briskeby som starter sensommeren 2020. Arbeidet med reorganisering av laget og medlemsregister er også en viktig sak.

Hovedstyret arbeider også med tilrettelegge for en mer åpen og tilgjengelig organisasjon hvor integrering av alle som er glade i HamKam, uavhengig av bakgrunn og tidligere tilhørighet er viktig. Laget organiserer i dag medlemmer og aktive fra mer enn 30 land samtidig som miljøet rundt Gatelaget gir et tilbud og et værested for de som sliter med rus og andre utfordringer i hverdagen.

Foruten den uformelle 11-kaffen mandager og fredager samler HamKams Venner våre eldre medlemmer til hyggelig prat og samvær med gode foredragsholdere et flertall ganger gjennom året.

Samtidig lever vi alltid i håpet om igjen å oppleve Eliteseriefotball på Briskeby. Vi ønsker alle framgang for fotballaget vårt.

Det nye klubbhuset vil stå som en sentral møteplass i arbeidet med å definere og utvikle framtiden for all aktivitet i og rundt HamKam. Huset er planlagt ferdigstilt 1. februar 2021.

Etter 100-års jubileet i 2018 vil arbeidet med lagets og gruppenes historie videreføres.  

Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i juni 2020. Vi setter pris på om det tas kontakt.

Hovedlagets styre:

Leder:                                Per Gustavsen ([email protected] )
Nestleder:                       Mona Skarpnord ([email protected] )
Kasserer:                            Børre Skarstein ([email protected] )
Sekretær:                           Terje Sund ([email protected] )
Styremedlem:                   Tore Antonsen ([email protected] )
Varamedlem:                    Trond Emilsen ([email protected] )
Varamedlem:                    Terje Løberg ([email protected] )
HamKam Fotball:             Rune Strand ([email protected] )
HamKam Yngres avd:     Anders Hoel ([email protected] )
Bordtennisgruppa:         Øivind Eriksen ([email protected] )
HamKams Venner:          Odd Steinar Pedersen ([email protected] )

Kontrollutvalget:

Leder:                                   Bjørn Erik Hjort [email protected]
Medlem:                             Stein Kollshaugen [email protected]
Vararepresentant:           Terje Kojedal [email protected]

Årsmøtet 2021

Lov for Hamarkameratene

Annonse fra Obos-ligaen: