Autoplan

Administrasjon og leasing av biler mot bedriftsmarkedet.

Om Autoplan

Autoplan tilbyr administrasjon og leasing av kjøretøy mot bedriftsmarkedet, både offentlig og privat sektor.
Autoplan har også Innlandets største bruktbilutsalg. Bilene er i hovedsak tidligere leasingbiler.

Hvorfor vi er partner i HamKam Fotball

Som en del av strategien om å øke synligheten og kjennskapen til Autoplan så har vi valgt å samarbeide med HamKam Fotball, da det er med på å gi oss lokal, regional og nasjonal synlighet. Vi ønsker være en betydelig sponsor der vi velger å engasjere oss med klare mål om å bygge noe sammen med sponsorene som gir økt kjennskap og verdi for begge parter.

FAKTA