Gammel Nok

Gammel Nok hjelper seniorressurser å skaffe seg arbeid og bli lengre i arbeidslivet ved å levere bemanningsløsninger, praktiske tjenester og hjemmebasert omsorg til kunder i privat og offentlig sektor

Om Gammel Nok

Fremtidens pensjonister er den friskeste og høyest utdannede eldre-befolkningen vi noen gang har hatt i Norge, og den gjennomsnittlige norske 60-åringen er enormt ressurssterk. Det å være i jobb gir bedre folkehelse, og forskning viser at arbeid gir en sterk følelse av tilhørighet. Det at flere står i arbeid fører til mindre sykdom og plager, og økt trivsel

Hvorfor vi er partner i HamKam Fotball

Vi er kamerater og ønsker å være en aktiv bidragsyter inn i HamKams sosiale bærekraftsarbeid og ser etter samarbeidspartnere som verdsetter senior kompetanse og har en bærekraftig strategi

FAKTA