MjøsAnker

MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb!

Om MjøsAnker

Mer enn tusen personer får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing hos oss som gjør dem i stand til å komme ut og delta i arbeidsmarkedet. Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling!

FAKTA