Volvat

Om Volvat

Ved Volvat Hamar jobber det 25 personer. Her foretas både konsultasjoner, undersøkelser og en del mindre kirurgiske inngrep.

FAKTA