Eidsiva

Eidsiva utvikler infrastruktur til det beste for samfunnet.

Om Eidsiva

Eidsiva Energi sørger for at samfunnet og du er på gjennom våre selskap innen strømnett, bredbånd og fjernvarme.

I over 100 år har Eidsiva og selskapets forløpere bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet.

Gjennom datterselskapene Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd utvikler Eidsiva infrastruktur til det beste for samfunnet. I tillegg gjøres store investeringer hvert år for å sikre tilgangen til fornybar energi.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter