STATUS I ARBEIDET MED NYTT KLUBBHUS 15.10.2019

Prosjektet har i sommer og så langt i høst lagt en aktiv periode bak seg og vi er nå i ferd med å ferdigstille søknadene som skal gjøre det mulig å starte med forberedende arbeider på tomta og senere bygging. Målsettingen er fortsatt å starte byggearbeidene i løpet av vinteren 2019/20, antatt 1. kvartal 2020 slik det nå ser ut.

Viktige milepæler i arbeidet som nå er oppnådd: 

 • Vi er i sluttfase med at tomten for det nye klubbhusett skilles ut og tinglyses som klubbens eiendom.
 • Byggets forhold til naboene – eierne av næringsdelen på Briskeby, samt Arena Eiendomsutvikling AS (Haakonsen mfl) og formelle sider ved dette, samt avklaringer av krav stilt av Hamar Kommune i samspillet mellom de ulike eierinteressene på Briskeby. Vi håper nå at tegningene for det nye klubbhuset godkjennes i Hamar Kommune med det første.
 • Det er fortsatt meningen at klubbhuset skal romme kontorer for fotballen (HKF og YA) i underetasjen, klubbhusfaciliteter (storsal, kjøkken, toaletter, garderobe mv) på andre plan. Tanken om leiligheter i en tredje etasje er skrinlagt. Tegninger for det nye bygget er ferdig (men justeres fortsatt innvendig), romplan og anvendelse er i hovedsak avklart.
 • Vi har fortsatt et arbeid med å definere husets driftsform på klubbhusdelen, men forfølger tanken om et samlingssted for alle på samme måten som vi kjenner fra Arena. Hvordan dette kan realiseres er nå på Hovedstyrets sakskart.
 • Det nye klubbhuset er meldt til anleggsregisteret i Hamar Kommune.
 • Prosjektet vil bli realisert med et eget selskap – såkalt DA – delt ansvar. Eiere blir Hovedlaget, HamKam Fotball og Yngres Avdeling. Selskapet er klart for etablering, og vil få et styre med representanter fra eierne. Fra YA sitter Anders Hoel og fra Hovedstyret Tore Johnstad i styret. Fotballen har ikke oppnevnt sine to styrerepresentanter i skrivende stund. Byggekomiteen vil rapportere til styret.
 • Arbeidet med finansiering er i gang. Det vil bli søkt om spillemidler, anleggsmidler fra Hamar Kommune, samtidig som allerede innvilgede søknader om støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen Hedmark og andre medregnes. Hovedstyret har besluttet å bidra med avsetninger på til sammen kr 250.000,- de neste fem årene. Vi er også stilt i utsikt et større beløp fra 11-kaffen som vil ta en beslutning i løpet av høsten.  
 • Vi må ha lån på den delen av kostnadene som ikke egen-finansieres. Denne prosessen er under forberedelse.
 • I november igangsettes et eget prosjekt hvor privatpersoner og næringsliv vil få anledning til å gi pengegaver til klubbhusets finansiering. Aksjonen starter på siste hjemmekamp den 8. november.
 • Endelig kostnadsoverslag, forhandlinger med entreprenører og inngåelse av nødvendige kontrakter for å starte byggingen er av de sakene som prioriteres i disse dager.
 • Samtidig er det full fart på formelle sider ved alle søknadsprosesser som leder fram til oppstartstillatelse for prosjektet.

PerG

Annonse fra Obos-ligaen: