STATUS I ARBEIDET MED NYTT KLUBBHUS 30.03.2020

AVGJØRENDE FASE FOR NYTT KLUBBHUS

Styret i HamKamhuset DA (som skal være byggherre for nytt klubbhus), og byggekomiteen som har ansvaret for prosjektet, er nå inne i en avgjørende fase med tanke på realisering av nytt klubbhus for laget.

Etter omfattende prosjektering og utfordringer med overskjøting av tomt, utforming av klubbhuset for å tilfredsstille kommunens krav, prosjektering og så til slutt anbudsrunde med aktuelle entrepre-nører nå i februar, har byggekostnadene blitt omtrent kr 2 millioner høyere enn først beregnet. Dette betyr at prosjektet alt inklusive nå ligger på ca kr 14 millioner ex mva.

Økningen har utfordret finansieringsevnen betydelig, og er et meget krevende arbeid å sette sammen. Hva vi trodde var en solid egenkapital måtte nå økes, samtidig som både lånefinansiering og søknaden om spillemidler måtte justeres. Coronapandemiens virkning på samfunnslivet har ikke gjort dette lettere. Vi er likevel på god vei til å lykkes med dette arbeidet.

Sparebank1Østlandet blir vår bankforbindelse i dette prosjektet, og nødvendig finansiering er forhandlet fram til vilkår vi er godt tilfreds med. Vi har også lykkes i å etablere et tilstrekkelig egen-kapitalgrunnlag til at prosjektet er finansiert med egenkapital og lånefinansiering. Det er likevel slik at vi i prosjektperioden må fortsette å styrke egenkapitalbasen i prosjektet slik at både reserver for endringer i prosjektet samt senere inventar og utstyr sikres finansiering.

Vi har etter forhandlinger inngått kontrakt med Entreprenørcompagniet Sør AS (Eco-Sør) som hovedentreprenør for bygget. Byggestart vil da kunne være ca 1. mai og med ferdigstillelse ca 1. februar 2021. Dermed vil målsettingen om å ha klubbhuset i god trim og drift ved seriestarten i 2021 kunne virkeliggjøres. Men Corona-situasjonen vil nå medføre forsinkelser vi så langt ikke overskuer.

Vi forventer at kommunens godkjennelse om igangsetting vil tilfredsstille kravet til framdrift.

Det vil fortsatt være utfordringer underveis, men i skrivende stund er byggekomiteen av den oppfatning at vi er tett ved mål for å realisere prosjektet, hvorfor tomta også er ryddet på dugnad.

Alle innsamlinger av midler pågår fortsatt, og vil pågå framover inn i byggetiden. Vi oppfordrer så sterkt vi kan alle som er glade i HamKam, som føler et ansvar for klubbens framtid, og som stolte skal gå gjennom dørene i det nye klubbhuset på nyåret i 2021, om å gi sitt bidrag nå.

Det kan du gjøre på Spleis.no hvor du søker opp Hamarkameratenes aksjon eller direkte til konto 1822.10.43711. Se også våre hjemmesider om aksjonen.

Vi stoler på at det fortsatt er givervilje til klubbhussaken blant oss som kaller oss hamarkamerater, og som jobber på for at klubbhuset skal bli virkelighet.

Hamar, mars 2020

Per Gustavsen

leder byggekomiteen

Annonse fra Obos-ligaen: