STATUS I ARBEIDET MED NYTT KLUBBHUS 16.12.2019

STATUS KLUBBHUS MOT SLUTTEN AV 2019

Nå mot slutten av året har arbeidet med klubbhusplanene hatt god framgang på flere fronter, og det er tid for å oppsummere litt før vi tar litt juleferie i arbeidet med klubbhuset:

  • Hans Erik Stadshaug har nå etter eget ønske fått avløsning fra sitt lederverv i byggekomiteen, og trer ut av sitt verv. Ny mann er Arne J Haugen som nå vil overta Hans Eriks plass når vi snart håper å gå inn i byggefasen. Som ny leder av byggekomiteen vil Per Gustavsen fungere i tiden som kommer. Møtevirksomheten i byggekomiteen trappes nå ytterligere opp.
  • Selskapet HamKamhuset DA, som skal forestå gjennomføring av byggeprosjektet er etablert.

Styret i selskapet er Tore Johnstad, Anders Hoel, Rune Strand og John Anders Rise. Byggekomiteen rapporterer til styret.

  • Skjøte på lagets tomt i sør-vestre hjørne på Briskeby er nå bare formalia fra å være i våre hender.
  • Det er søkt om rammetillatelse som senere vil ende i byggetillatelse og vi forventer positivt utfall på søknaden om kort tid. Vi bearbeider noen detaljer for å komme i mål.
  • Leveransebeskrivelser på bygget er på det nærmeste ferdig, og forventes distribuert til aktuelle entreprenører på toppen av året. På denne bakgrunn vil vi få inn beregninger og kostnadsoverslag som igjen vil utløse kontraktsforhandlinger om valg av entreprenør. Dette forventes å skje i februar.
  • Valgt entreprenør håper vi starter byggeaktivitet i slutten av 1. kvartal 2020.
  • Vi er nå i forhandlinger med regionale banker om finansiering av prosjektet og har gjennomført majoriteten av møter. Vi avventer utfallet av disse forhandlingene, men regner med tilbakemelding fra bankene på toppen av året.
  • Med alle egenkapitalkomponenter i boks vil egenkapitalen i prosjektet nærme seg 50%. Dette omfatter omsøkte spillemidler, anleggsmidler fra Hamar Kommune, gaver, interne bevilgninger i laget og innsamlede midler. Blant annet har «11-kaffen» gitt kr 100.000,-.
  • Innsamlingsaksjonen mot private og næringsliv er godt i gang. Det er målsatt kr 500.000,- til sammen i denne aksjonen. Så langt er innsamlet i overkant kr 125.000,- og saldo øker på daglig basis. Vi ønsker at aksjonen skal være mer kraftfull og oppfordrer alle som er glad i HamKam om å gi sitt bidrag. Så langt er vi ikke fornøyd med responsen fra klubbens nærmeste – medlemmene i de ulike gruppene, og ønsker at responsen er mer aktiv. De som har gitt så langt har gitt hyggelige bidrag og dette er selvsagt gledelig. Takk så langt til alle som har bidratt fram til nå og som senere vil gjøre det.
  • Det blir en travel vinter for å lande alle aktivitetene som er beskrevet overfor og som må følges opp. Vi søker hele tiden å involvere flere med relevant kompetanse og som ønsker å ta et tak for helheten i prosjektet. Samtidig skal vi komme fram til det punktet at prosjektet kan realiseres. Er vi dyktige og har god flyt, håper vi juletreet i 2020 kan tennes i det nye klubbhuset.

 

God Jul til alle!

Per Gustavsen

Annonse fra Obos-ligaen: