HamKam hele livet i Rådhuset

HamKam står i sentrum når Pensjonistpartiet inviterer til åpent møte i kommunestyresalen torsdag 14. mars. Kommer du en tur?

Fra klokka 18.00 til 20.00 er det klubben og våre sosiale prosjekter som kommer til å stå i fokus, og Kai Kristiansen sitt innlegg har fått tittelen HamKam hele livet.

- Alltid hyggelig å bli invitert til å snakke om HamKam, og denne kvelden er det Minneballen og Gatelaget som kommer til å stå i sentrum, forteller Kristiansen.

Minneballen er noe HamKam har holdt på med siden 2017 og er et tilbud rettet mot menn med demens. Gatelaget er et lavterskeltilbud for personer som enten har, eller har hatt utfordringer med rus.

- HamKam ønsker å bli viktigere for flere, og vi satser ganske tungt på våre sosiale prosjekter, understreker Kristiansen, som naturlig nok merket seg at nettopp Gatelaget kom i lokalpolitisk fokus et par uker tilbake.

- Spørsmålene som ble stilt av blant annet våre politikere, understreket viktigheten av å fortelle flere om de oppgavene HamKam har og er stolte over å gjennomføre.

Møtet er åpent for alle og starter klokka 18.00.

Annonse fra Obos-ligaen: