HamKams første stjerne!

Jobben rundt akademiklassifiseringen har allerede gitt resultater. Utviklingssjef, Rolf Høgmo (bildet,) er glad for HamKam nå har fått den første, prestisjetunge stjerna.

Akademiklassifiseringen er et tiltak fra Norsk Toppfotball, som er opprettet for å løfte klubb- og spillerutviklingen i Norge.

Klubbene som søker må oppfylle en rekke krav og kriterier for å få innvilget sine søknader, som etter Norsk Toppfotballs modell omregnes til poeng gjennom et meget nyansert system. HamKam er en av flere klubber som nå er en del av denne akademiklassifiseringen. 

Dersom klubben lykkes, tildeles den en, eller flere stjerner og får innvilget søknaden. Om klubben har en stjerne i Norsk Toppfotballs akademiklassifisering, er det et kvalitetsstempel på at klubben drives på en god måte.

Nå har altså HamKam fått sin første stjerne, av fem mulige.

Bedre struktur

Rolf Høgmo er HamKams utviklingssjef og forteller kort om betydningen av denne klassifiseringen.

- Dette er først og fremst en bekreftelse på at grepene vi har gjort er rett for oss, forteller Høgmo.

Det krever tid og ressurser å få dette til. Rolf føler klubben er godt i gang.

- Vi jobber hardt hver dag for å legge til rette for trenere og spillere i utviklingsavdelingen, som til slutt skal gi klubben enda bedre spillere. Vi har hatt en prosess over en lengre periode også før vi ble en del av klassifiseringa. Deltagelsen her har bedret strukturen og gitt oss en form for pensum, som hver enkelt unge spiller skal gjennom årlig. Dette vil til slutt føre til bedre spillere og ledere, med en helhetlig plan. 

Å utvikle toppspillere gir også trenerne en ekstra utfordring.

- Alle trenerne må dokumentere at de følger opp spillerne ut fra kravene klubben har satt.

Utviklingssjefen forteller også viktigheten av samarbeidsklubbene og Wang Toppidrett.

- I dette arbeidet betyr samarbeidsklubbene veldig mye. Det er viktig for alle å ta steg for steg sammen for utvikle oss videre, forteller Høgmo før han fortsetter:

- Sammen ønsker vi å skape interesse rundt fotball og dermed motivere flere til å spille fotball. For å klare dette finner vi inspirasjon og nye trender hos norsk toppfotball. Dette gir oss også viktig kompetanseheving.

Wang Toppidrettsgymnas

- Vi ønsker samtidig å rette en ekstra takk for samarbeidet vi har med Wang Toppidrett på Hamar. Det er en viktig samarbeidspartner for å utvikle flere toppspillere.

Rolf legger ikke skjul på at denne stjernen gjør veien videre enklere.

- Denne stjernen gir oss motivasjon till å utvikle klubben, samarbeidsklubbene, spillere og trenere ytterligere. Vi er på rett vei, men vi skal enda videre. Vi skal opp og frem, avslutter en motivert Høgmo til hamkam.no.Klubbene måles på ti kriterier:

Se full rapport for alle klubbene her

1. Forankring: styret, ledelse & ansatte
2. Spillerlogistikk
3. Planverk
4. Kompetanse
5. Treningsprosessen
6. Kamp-plattform
7. Skole-fotball
8. Samarbeidsmodeller
9. Produktivitet
10. Økonomi & fasiliteter.

Annonse fra Obos-ligaen: