INNSAMLINGSAKSJONEN TIL NYTT KLUBBHUS SKYTER FART

Den pågående innsamlingsaksjonen til finansiering og bygging av nytt klubbhus skyter nå fart

Målet for denne aksjonen spesielt er kr 700.000,- som innsamlet beløp

fra gode venner av HamKam (kr 300.000,- fra private og medlemmer mm, kr 200.000,- fra næringsliv og samarbeidspartnere) i tillegg til interne bevilgninger fra hovedlaget og interne grupperinger 

(kr 200.000,-). Tilsammen skal samles inn kr 700.000,- i denne runden, et beløp som kommer i tillegg til øvrige finansieringsbeløp. Tilsammen arbeider vi mot en egenfinansiering av klubbhuset på ca 50% av en total prosjektkostnad på kr 10.-12.000.000,-

 

Så langt i aksjonen - som fortsatt pågår for fullt - fått inn:

 

kr 100.000,- fra klubbens interne gruppering "11-kaffen"

kr 100.000,- som ekstraordinær engangsbevilgning fra hovedlaget

kr   80.000,- fra næringsliv og samarbeidspartnere

kr   101.450, - fra privatpersoner

kr 381.450,- tilsammen 

 

Det er viktig at alle som er glade i HamKam, og som enda ikke har bidratt, går inn på Spleis.no og gir din julegave til klubben du er glad i.

 

Takk skal alle som har gitt -  og som skal gi -

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: