Nettverksmøtet vel gjennomført hos DNB

Nettverksmøtet for oktober ble avholdt i de flotte lokalene til DNB Hamar.

Torsdag 3. oktober inviterte vi og DNB til frokostmøte hos DNB i de flotte lokalene på Hamar. Denne gangen var temaet hvordan skaffe og beholde kunder? Foredraget ble holdt av Bjørn Skovli fra selskapet Oppover.

Selskapet Oppover ble etablert i 2007 med formål om å trene bedrifter innen området kommunikasjon mellom mennesker. Gjennom mange år i næringslivet som leder, erfarte gründer Bjørn Skovli viktigheten av kommunikasjon mellom mennesker. Bjørn gikk også igjennom enkle tips og teknikker som kan brukes i dialog med kunder. 

Vi fikk også sportslig oppdatering fra vår sportssjef Espen Olsen. Han kom med oppsummering på hvordan sesongen har vært hittil og tanker for gjenværende kamper og ikke minst på hva han og Gaute ser for seg til neste år. 

Tilbakemeldingene fra deltagerne tilsier at dette var et vellykket arrangement og meget innholdsrikt innslag fra Bjørn Skovli og Espen Olsen.

Stor takk rettes til DNB Hamar ved Banksjef PM Anne-Elise Borgeteien og Salgs- og Makerdsrådgiver Hanne Cathrine Berg som sto for lokaler og frokost til de som var tilstede. 

Vi takker alle som kom og ser frem til å invitere til nytt frokostmøte.

Kunne du tenke deg å være med på neste arrangement? Eller kunne du tenke deg og bli en del av nettverket? Kontakt oss!

Annonse fra Obos-ligaen: