Specsavers Hamar sponser hele HamKam

Specsavers Hamar er en lojal og langsiktig samarbeidspartner for HamKam. Nå har partene blitt enige om en ny kontrakt, der de skal sponse HamKam Fotball, HamKam gatelag og HamKam Yngres.

- For oss i HamKam er det viktig å ha med lojale samarbeidspartnere, men som samtidig gir oss nyttige og tøffe tilbakemelding på det vi holder på med. Det er slike tilbakemeldinger som gjør oss bedre. Ved siden av det er vi veldig glade for at både vår sportslige profil og vårt samfunnsansvar er noe Specsavers Hamar ønsker å være en delav, sier markedssjef Mehran Amundsen Ansari.. 

Vi har også tatt en prat med daglig leder i HamKam Yngres, Anders Engerud:

- Våre samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne ha det aktivitetsnivået vi har i klubben, og Specsavers Hamar har vært med i HamKam Yngres hele veien som en av våre største og mest lojale samarbeidspartnere. De er ikke bare viktige økonomisk, men også som en partner som tør gi tilbakemeldinger og utfordre oss på hvordan vi driver for å kunne bli enda bedre i det vi gjør. Vi er svært fornøyde med at de ønsker å bli med videre også i 2020. 

- Specsavers er en samarbeidspartner vi på Gatelaget har et spesielt godt forhold til. De har både vist og bevist at de setter pris på laget og spillerne våre. Både fordi at de er på drakta vår, men også fordi de har øremerket penger til at spillerne på laget har fått mulighet til å gjøre noe hyggelig sosialt. Alt dette er med på å gjøre laget bedre og samholdet i gruppa sterkere, forteller trener på gatelaget, Kai Kristiansen.

 

Annonse fra Obos-ligaen: