HamKams Venner

HamKams Venner er ei gruppe som er tilsluttet Allianseidrettslaget Hamarkameratene. Gruppa har egne vedtekter hvor organisasjonen, formålet, medlemmer, kontingent, årsmøter, ekstraordinært årsmøte, styret, medlemsmøter, endring av vedtekter og oppløsning av gruppa er nøye beskrevet.

Gruppa har 7 medlemsmøter i året - 4 på våren og 3 på høsten. Vi innkaller til møte siste onsdag i månedene januar, februar, mars og april, samt september, oktober og november.

På alle møtene har vi engasjert frivillige foredragsholdere og alle møtene holdes kl.1200 på Odd Fellow Ordenshus Hamar, Ajerhagan 94, 2319 Hamar.

Gruppa har per idag 148 medlemmer.

HAMKAMS VENNER
Årsmøte 2019

HamKams Venner inviterer til årets første møte.

Onsdag 30. januar 2019 kl. 12.00 i Odd Fellows lokaler på Ajer.

Tradisjonen tro inviterer vi til årets første møte som også er årsmøte.

Foruten årsmøtet kommer vår nye trener, Gaute Helstrup og spørtssjef, Espen Olsen (og kanskje enda flere) og forteller om forberedelsene til ny sesong, spillerstall, ambisjoner og arbeidet med å bringe klubben til enda et nytt nivå i nærheten av Eliteserien.

Det serveres kaffe og noe å bite i, samtidig som det som vanlig er kr. 50,- for loddene. Atlså kr. 100,- pr. person.

Vi minner om medlemskontingenten for 2019 som fortsatt er kr. 150,- pr. medlem. Vi ber om at kontingenten innbetales til konto nr. 1813-06-33796 (merk nytt nummer) innen 15. februar.

Vel møtt til årets første møte som markerer inngangen til en ny spennende sesong for våre gutter.

Til slutt minner vi om vårsesongens videre møter, alle klokken 12.00 og på vanlig sted.

- Onsdag 27. februar
- Onsdag 27. mars
- Onsdag 24. april
- Onsdag 29. mai

Med vennlig hilsen, styret.

VEL MØTT!

Styret.

Til de som har oppgitt e-mailadresse vil nå meldinger om møter og annen informasjon bli gitt på mail.

Andre som ikke har eller har oppgitt mail-adresse får en forkortet SMS på telefonen.

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i HamKams Venner

Styret i HamKams Venner

  • Leder: Tore Johnstad (950 83 027 / tore@johnstad.no)

  • Nestleder: Odd Steinar Pedersen (913 08 310 / oddstpedersen@gmail.com)

  • Sekretær: Hein Ekeberg (951 57 575 / heseke@online.no)

  • Kasserer: Per Gustavsen (908 86 012 / per.gustavsen@outlook.no)

  • Styremedlem: Tore Berg (905 99 693 / tobrg@online.no)

  • Varamedlem: Per Pettersen (907 45 173 / perkrpettersen@hotmail.com)

Revisor: Georg Larsen (915 04 684)

Valgkomite: Terje Sund (900 54 596) og Morten Berntsen (916 52 554)

Fest/turkomite: Unni Borchgrevink (454 19 513), Leif Zachariassen (907 35 985), Turid Melby (957 95 384).

Annonse fra Obos-ligaen: