HamKams Venner

HamKams Venner er ei gruppe som er tilsluttet Allianseidrettslaget Hamarkameratene. Gruppa har egne vedtekter hvor organisasjonen, formålet, medlemmer, kontingent, årsmøter, ekstraordinært årsmøte, styret, medlemsmøter, endring av vedtekter og oppløsning av gruppa er nøye beskrevet.

Gruppa har 7 medlemsmøter i året - 4 på våren og 3 på høsten. Vi innkaller til møte siste onsdag i månedene januar, februar, mars og april, samt september, oktober og november.

STATUS - KLUBBHUS

På alle møtene har vi engasjert frivillige foredragsholdere og alle møtene holdes kl.1200 på Odd Fellow Ordenshus Hamar, Ajerhagan 94, 2319 Hamar.

Gruppa har per idag 148 medlemmer.

HamKams Venner

Medlemsmøte onsdag 30/10-2019 kl 1200 i Odd Fellow losje lokaler på Ajer.

Sportssjef Espen Olsen kommer og oppsummerer sesongen. Gjør oppmerksom på at «Status Klubbhus» nå ligger ute på nettsida HamKam.no under både Hovedlaget og HamKams Venner.

Det blir servert kaffe og kringle.

Loddsalg og inngang kr. 100,- per person.

Neste medlemsmøte onsdag 27/11 kl 1200.Julelunsj. MvhStyret

Styret

 

Til de som har oppgitt e-mailadresse vil nå meldinger om møter og annen informasjon bli gitt på mail.

Andre som ikke har eller har oppgitt mail-adresse får en forkortet SMS på telefonen.

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i HamKams Venner

 

Styret i HamKams Venner

  • Leder: Odd Steinar Pedersen (913 08 310 / oddstpedersen@gmail.com)

  • Nestleder: Tore Johnstad (950 83 027 / tore@johnstad.no)

  • Sekretær: Hein Ekeberg (951 57 575 / heseke@online.no)

  • Kasserer: Per Gustavsen (908 86 012 / per.gustavsen@outlook.com)

  • Styremedlem: Mattis Røhne (905 76 928) / mattis.rohne@gmail.com

  • Varamedlem: Per Pettersen (907 45 173 / perkrpettersen@hotmail.com)

Revisor: Georg Larsen (915 04 684)

Valgkomite: Terje Sund (900 54 596) og Finn Arnesen (913 30 928)

Fest/turkomite: Mona Kokslien (908 33 788) og Tore Antonsen (959 81 309)

Annonse fra Obos-ligaen: