HamKams Venner

HamKams Venner er ei gruppe som er tilsluttet Allianseidrettslaget Hamarkameratene. Gruppa har egne vedtekter hvor organisasjonen, formålet, medlemmer, kontingent, årsmøter, ekstraordinært årsmøte, styret, medlemsmøter, endring av vedtekter og oppløsning av gruppa er nøye beskrevet.

Gruppa har 7 medlemsmøter i året - 4 på våren og 3 på høsten. Vi innkaller til møte siste onsdag i månedene januar, februar, mars og april, samt september, oktober og november.

På alle møtene har vi engasjert frivillige foredragsholdere og alle møtene holdes kl.1200 på Odd Fellow Ordenshus Hamar, Ajerhagan 94, 2319 Hamar.

Gruppa har per idag 148 medlemmer.

HamKams Venner

Medlemsmøte

Vi holder møte onsdag, 26. februar 2020 kl 1200 i Odd Fellow Ordenshus AS på Ajer.

Denne gangen får vi besøk av Terje Krogstad som er leder for Driftsenhet Midt, Innlandet politidistrikt. 

Det serveres kaffe og kringle. Inngang kr. 100,- per person. Loddsalg. 

Vil du være med å bygge vårt nye klubbhus? Fortsatt mulig å bidra, smått som stort, til bankgiro  nummer 18221043711.

Vi minner om medlemskontingenten for 2020 som fortsatt er kr. 150,- per medlem. For de som ikke har betalt (frist var 15/2) bes kontingenten innbetales til:

konto nr. 1813.06.33796.

Møtene utover våren blir som følger:

-  onsdag 26. februar
-  onsdag 25. mars
-  onsdag 29. april
-  onsdag 27. mai

Vel møtt alle sammen! 

Styret

 

Til de som har oppgitt e-mailadresse vil nå meldinger om møter og annen informasjon bli gitt på mail.

Andre som ikke har eller har oppgitt mail-adresse får en forkortet SMS på telefonen.

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i HamKams Venner

 

Styret i HamKams Venner

  • Leder: Odd Steinar Pedersen (913 08 310 / oddstpedersen@gmail.com)

  • Nestleder: Mattis Røhne (905 76 928 / mattis.rohne@gmail.com)

  • Sekretær: Hein Ekeberg (951 57 575 / heseke@online.no)

  • Kasserer: Per Egil Bakke (909 36 051 / per.egil.bakke@gmail.com)

  • Styremedlem: Anne Mette Nilsen Hagen (934 01 098) / a-nils-h@online.no)

  • Varamedlem: Per Pettersen (907 45 173 / perkrpettersen@hotmail.com)

Revisor: Georg Larsen (915 04 684)

Valgkomite: Bjørn Erik Hjorth (907 36 005) og Finn Arnesen (913 30 928)

Fest/turkomite: Mona Kokslien (908 33 788) og Tore Antonsen (959 81 309)

Annonse fra Obos-ligaen: