Autoplan utvider avtalen med HamKam

Autoplan har utvidet avtalen med HamKam, som nå også inkluderer Gatelaget fra 2024. Avtalen med HamKam Kvinner er også forlenget.

Annonse:

Jo Morten Nordbye, markedssjef i Autoplan, setter ord på hvorfor Autoplan velger å forlenge og utvide avtalen:

- Som en del av strategien om å øke synligheten og kjennskapen til Autoplan, har vi valgt å forsterke vårt samarbeid med HamKam da det er med på å gi oss lokal, regional og nasjonal synlighet. Vi ønsker å være en betydelig sponsor der vi velger å engasjere oss med klare mål om å bygge noe sammen med klubben som gir økt verdi for begge parter, sier Jo Morten Nordbye.

Gode kamerater
- Vi er glade for at en god og solid partner som Autoplan er med videre på veien fremover for HamKam Kvinner 2024. Autoplan har gjennom 2023-sesongen bidratt til stort og smått ved behov og stiller opp for oss og støtter oss, slik Kamerater gjør. Den gode bilavtalene med Autoplan verdsettes av flere og både spillere og trenere kjører flotte biler fra Autoplan, sier Katrine K. Michelsen, daglig leder HamKam Kvinner.

Autoplan fikk møte André

- For oss på Gatelaget er det fantastisk å merke at interessen rundt laget vårt stadig øker og at stadig flere vil bidra for at laget vårt skal fortsette på jobben vi startet i 2017. Hos Autoplan fikk i tillegg de ansatte møte spilleren André, som for første gang holdt et personlig og sterkt innlegg om både laget vårt og sin egen historie og situasjon, sier lederen for Gatelaget, Kai Kristiansen.

Jo Morten Nordbye avslutter:

- Hos oss i Autoplan er det viktig å ha samarbeidspartnere som kan tilføre virksomheten vår både nye kunder i form av et sterkt partnernettverk og ha de samme verdiene som oss. Enten i form av Eliteserien for herrer, like muligheter for damelaget og ikke minst bidra med støtte til Gatelaget for å bidra til deres kamp om flest mulig rusfrie timer, sier Nordby.

Kort om Autoplan
Autoplan AS ble etablert september 1999 og holder til på Løten rett utenfor Hamar. Deres virksomhet omfatter administrasjon og leasing av kjøretøy mot bedriftsmarkedet, både offentlig og privat sektor. Autoplan har også Innlandets største bruktbilutsalg. Bilene er i hovedsak tidligere leasing biler.

Autoplan har i dag i ca. 70 ansatte. Selskapet omsatte i 2023 for ca. 2,3 milliarder. Autoplan er et selskap i Sulland - et av Norges største privateide bilkonsern.

Annonse fra Eliteserien: