Eidsiva_HamKam Kvinner_ny

Eidsiva støtter HamKam Kvinner – for bredden mot toppfotballen!

HamKam Kvinner Elite er veldig stolte av at Eidsiva ønsker å bidra som en svært viktig støttespiller for oss. I oppstarten av enhver bedrift og fotballklubb, er man avhengig av gode partnere, og nå blir Eidsiva en av de viktigste.

Annonse:

I samtalene i vinter fant vi raskt ut at vi har samme grunnleggende ønske og mål. Det å kunne bidra til samarbeid, støtte og utvikling i lokalsamfunnet. Eidsiva på generelt grunnlag, og HamKam Kvinner rundt utviklingen av jentefotballen spesielt i og rundt Mjøsområdet. Vi ønsker begge å ha et sosialt engasjement og ta vår del av miljø- og samfunnsansvar i vårt område.

Som vi tidligere har forfektet, ønsker HamKam Kvinner å støtte opp under og bidra til utvikling i klubbene rundt. Dette vil videre bidra til at vi som ønsket lokomotiv for kvinnefotballen i Innlandet kan få drahjelp mot toppfotballen. Det er med glede og ydmykhet at Eidsiva støtter oss markant i dette arbeidet.

Sponsoransvarlig i Eidsiva, Vibeke Hoelseth, hadde følgende å si da avtalen var i boks:

- Det var veldig riktig for Eidsiva og inngå en avtale med HamKam Kvinner nå. De satser sportslig og ønsker å skape gode rammer for spillerne på laget. Det at de er en del av noe større, en del av hele HamKam - familien, var avgjørende for at denne avtalen ble signert. Vi gleder oss til å følge de gjennom sesongen og har stor tro på dette samarbeidet.

Annonse fra Eliteserien: