Endringer i trenerteamet

HamKam Fotball gjør endringer i trenerteamet:

Annonse:

HamKam Fotball erkjenner at resultatene fram til nå i sesongen ikke har vært som forventet.

Klubben har derfor besluttet å styrke det sportslige apparatet rundt a-laget og gjør det på følgende måte:

  • Espen Olsen går av som hovedtrener og vil rendyrke sin rolle som Sportssjef 100 prosent.
  • HamKam Fotball er i gang med å kartlegge kandidater til jobben som hovedtrener i klubben.
  • Geir Frigård vil gå inn i rollen som fungerende hovedtrener inntil ny hovedtrener er ansatt. Geir Frigård og Espen Olsen vil lede laget inn mot og i kampen mot Sogndal mandag.

 

«Klubben er i en krevende situasjon og vi mener at en styrking av det sportslige apparatet vil øke mulighetene våre for å bedre de sportslige resultatene», forklarer daglig leder John Anders Rise.

«I tillegg er det en erkjennelse av at vi ønsker en ressurs som i større grad rendyrker arbeidet med spillerlogistikken, noe denne løsningen gir Espen Olsen muligheter til».

 

«Jeg er skuffet over resultatene våre hittil og jeg er ikke enig i beslutningen klubben har kommet fram til. Jeg har hele tiden hatt tro på at Geir og jeg er i stand til å snu dette. Når det er sagt stiller meg bak klubbens avgjørelse og er 100 prosent dedikert og motivert for oppgavene og utfordringene som ligger foran oss. Mitt eneste fokus er å bidra til å snu dette», sier Sportssjef Espen Olsen.

 

«Resultatene har ikke vært gode nok, og dette er en situasjon som vi ikke ønsket å havne i, verken med tanke på poengfangst eller endringer i trenerteamet. Espen og klubben har bedt meg om å ta ansvaret som fungerende hovedtrener og jeg har en offensiv tilnærming til dette og gira på jobben som ligger foran meg», kommenterer fungerende hovedtrener Geir Frigård.

 

For ytterligere kommentarer:
Daglig leder John Anders Rise                    992 60 766

Annonse fra Eliteserien: