OBOS flytter inn – blir ny hovedsponsor for HamKam

I halvannen sesong har HamKam spilt med Kamerater på brystet. Alle er enige om at det har vært en stor suksess, men nå melder likevel Kamerater flytting og OBOS flytter inn som ny GeneralKamerat.

Annonse:

- Vi er særdeles glade for at OBOS blir vår nye GeneralKamerat. At landets viktigste boligbygger ønsker å være Kamerat tar vi som et tegn på at klubben vår gjør mye riktig, sier en stolt daglig leder, Bent Svele.

OBOS er naturligvis en samarbeidspartner de aller fleste drømmer om å samarbeide med, og for HamKam var ikke den sportslige framgangen alene nok til en samarbeidsavtale.

SOSIALE PROSJEKTER
- HamKams sosiale engasjement var helt avgjørende for at OBOS sa ja til en slik avtale, sier sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot. Han legger til at klubbens positive sportslige utvikling naturligvis også har blitt lagt merke til.

- Vi har fulgt HamKam tett gjennom mange år, og forsterker nå samarbeidet betydelig, sier sponsorsjef i OBOS, Rasmus Aarflot.

- HamKam er en flott klubb som betyr veldig mye for mange i lokalmiljøet. Klubben tar stort samfunnsansvar og vi ønsker å bidra til at alt det flotte arbeidet klubben gjør kan trappes ytterligere opp. OBOS bygger mange boliger i Hamar-området og har mange medlemmer der. Vi synes derfor det er fint å kunne forsterke støtten til klubben og lokalmiljøet. Vi har spesielt merket oss at klubben har et tett samarbeid med 14 naboklubber, dette engasjementet – som kommer mange barn og unge til gode – ønsker vi å bidra til at kan blir styrket, sier Aarflot.  

OBOS BILLETTEN
- Vi har mange medlemmer og ikke minst spennende boligprosjekter her i Innlandet, hvor HamKam har sitt naturlige nedslagsfelt. Å samarbeide med HamKam skal derfor både komme klubben, OBOS, våre ansatte og våre medlemmer til gode», sier Aarflot og legger til at for eksempel OBOS Billetten er et godt eksempel på dette. Det er nemlig rabatterte kampbilletter til OBOS-medlemmer, som gjør at enda flere kan komme på kamp på Briskeby.

KORT OM OBOS
OBOS er en medlemsorganisasjon med over 530 000 medlemmer og har som visjon å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Hovedformålet er å bygge gode boliger til medlemmene. OBOS har som en stor bedrift et særlig ansvar for samfunnet rundt seg, både gjennom driften av virksomheten og det selskapet bidrar med tilbake til samfunnet. OBOS legger stor vekt på å skape lokalmiljøer hvor det er godt å bo, arbeide og leve.

LIGNER HVERANDRE
- Både OBOS og HamKam er tuftet på fellesskap, som gir grunnlag for framgang, vekst, trivsel og muligheter. Likhetene mellom OBOS’ posisjon og HamKams lokale rolle er både mange og viktige og nå skal vi i tillegg spille på samme lag, sier Bent Svele som forteller at OBOS naturligvis blir en synlig GeneralKamerat.

- Fra og med kampen nå på lørdag mot Bodø/Glimt spiller vi med OBOS på brystet. Kamerater-konseptet lever videre i beste velgående og flyttes til ryggen på spillertrøyene. Og det er jo det som er den ideelle plassen – alle liker jo å kjenne at vi har mange Kamerater i ryggen når det skal kjempes om livsviktige eliteseriepoeng, sier Bent Svele.

SYNLIGHET
Også på Briskeby kommer OBOS til å være synlig til stede, selv om samarbeidet er langt mer enn arena- og draktreklame.

- OBOS ønsker å bidra til at Hamar blir et godt sted å vokse opp og utvikle seg i – uansett hvor du kommer fra og hvem du er. I HamKam har vi funnet en partner som spiller en viktig rolle for stadig flere mennesker, ikke minst for de mest sårbare gruppene som normalt sitter helt nederst ved bordet. Engasjementet klubben viser på stadig flere områder tyder på at HamKam er til å stole på, med solide verdier som OBOS setter høyt. Det er derfor naturlig for oss å bli en av klubbens mange Kamerater, sier sponsorsjef Rasmus Aarflot.

FORPLIKTER KLUBBEN
- Vi har jobbet lenge med denne avtalen, rett og slett fordi vi svært gjerne ønsket å ha OBOS med på laget. At vi nå har fått til det markerer samtidig starten på noe som kommer til å bli både krevende og bra for oss i HamKam. Vår nye GeneralKamerat kommer til å kreve at vi både fortsetter og utvikler oss på alt vi holder på med i dag, i tillegg til at vi stadig vekk skal bli viktigere for enda flere mennesker enn vi er i dag. Den jobben gleder vi oss veldig til, sier daglig leder Bent Svele.

Avtalen HamKam og OBOS har inngått strekker seg i første omgang ut 2025.

 

Annonse fra Eliteserien: