Saksliste for årsmøtet 2021

Årsmøte i HamKam Fotball torsdag 25. februar kl. 18.00.

 

 • Åpning og godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Underskrift protokoll
 • Referent
 • Årsberetning 2020
 • Regnskap 2020
 • Revisors beretning
 • Ansvarsfritak for styret
 • Kontingenter
 • Kontrollkomiteens beretning
 • Budsjett 2021
 • Valg
 • Representanter til kretsting, forbundsting, idrettsråd rep.
 • Eventuelt

*Årsmøte vil være åpent for deltagere både fysisk  (maks 40 stk) og digitalt med påmeldingsfrist tirsdag 23.2 kl 1200. Både fysisk og digital deltagelse må meldes med fullt navn, telefonnr. og epostadresse til [email protected]. Husk å skrive om du kommer fysisk eller digitalt. For de som møter opp i HamKamhuset på årsmøte vil det være enkel servering med kringle og kaffe.

Annonse fra Obos-ligaen: