Samarbeid med Høgskolen Innlandet

Annonse:

Bakgrunn for avtalen

Høgskolen Innlandet, ved institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap (IFI), utdanner studenter på bachelor- og masternivå innenfor trenerrollen, treningsfysiologi, folkehelse samt lærerutdanning. Instituttet har et robust idrettsfaglig miljø med nasjonalt og internasjonalt anerkjente fagpersoner. Instituttet er lokalisert på to campus, ett på Elverum og ett på Lillehammer, og instituttet disponerer undervisningslokaler, idrettshall og testlaboratorier for testing av fysiologiske parametere.

HamKam, representert ved Hamarkamerate Fotball Elite og Hamarkameratene Fotball Yngres, er en klubb som i sum tilrettelegger for fotballaktivitet for alt fra toppen av norsk fotball til barnets første spark på ballen. Overordnet for klubben er drivkraften etter å ivareta sin historiske posisjon som regionens toppklubb, som også gir liv til målsetningen om å være Innlandets beste utviklingsklubb. HamKam jobber derfor for å være regionens fotballfaglige foregangsklubb, og søker å trekke til seg så mange samarbeidsaktører som mulig, for å optimere forutsetningene for å drive med størst mulig kvalitet i både sitt utviklings- og prestasjonsrettede arbeid.

IFI har en utstrakt forskingsvirksomhet rettet mot trenerrollen og fysisk prestasjonsevne. Denne forskingsvirksomheten er betinget av et tett samarbeid med klubber, trenere og utøvere. Mange av forskingsprosjektene, spesielt de som involverer prestasjonsevne og effekten av ulike treningsintervensjoner, krever også deltagelse av idrettsutøver. IFI har dermed nytte av et godt samarbeid med HamKam. På den andre siden sitter IFI med kompetanse som kan være nyttig for HamKam i videreutvikling av blant annet treningsfilosofi, kvalitetssikring av trening og ikke minst utvikling av enkeltspillere.

Formål og samarbeidsområder

HamKam og IFI inngår en intensjonsavtale om samarbeid innen forskning og utvikling, med formål om å fremme forskning, utvikling og kompetanse.

HamKam

  • Være med å utarbeide problemstillinger og planer for fremtidige forsknings- og masterprosjekter.
  • Stille trenere og spillere til disposisjon for rekruttering inn i fremtidige forsknings- og masterprosjekter med relevante problemstillinger.
  • Fasilitere dialog gjennom å ha en eller flere kontaktpersoner med ansvar for forskning og utvikling.

IFI

  • Utarbeide problemstllinger og planer for fremtidige forskings- og masterprosjekter.
  • Stille testfasiliteter til disposisjon ved forskingnssamarbeid.
  • Bidra til kunnskapsutvikling i HamKam innenfor de fagområder som berøres i felles forskning og utvilklingsaktivitet.

Vinn-vinn situasjon

Vi tok en prat instituttleder for IFI, Eirik Grindaker, etter at avtalen var underskrevet. Og mannen med base på Lillehammer er glad for å kunne samarbeide med HamKam.

- Det er jo mange grunner til at vi ønsker å samarbeide med HamKam. For det første så er vi veldig opptatt av å samarbeide med klubber i regionen vi holder til i. HamKam har jo vist over tid at de har lyktes veldig godt innen et segment som passer oss veldig godt. Vi er opptatt av prestasjoner via forskningen vår. Dette kan bidra til at vi opparbeider oss kunnskap, begge veier, forteller Grindaker før han fortsetter:

- Vi ser på det her som en mulighet for våre studenter å samle inn data i forskningen innen helse og treningsfysiologi. Også kan dette utvikle seg også til hospitering for trenere. Toppnivået er jo et attraktiv læremiljø. Dette blir jo hovedsaklig en fysiologisk trapp fra spillere i ung alder. Vi er opptatt av å sørge for prestasjonsutvikling og gode helse. 

Utviklingsansvarlig, Rolf Høgmo og  fysisk trener for Yngres-lagene, Jacob Mollatt har jobbet med Høgskolen i sommer.

- Vi er allerede i gang med konkrete forskingsprosjekter. Vi ønsker å samarbeide om å finne de beste prosjektene. Hvis det vi skal forske på skal være relevant må det kunne brukes i praksis. Det vi produserer skal være bra. 

- Jeg føler det som en vinn-vinn situasjon hvor jeg ser at vi kan komme med muligheter til å få kartlagt ting som kan være vanskelig uten et forskningsteam, avslutter lederen for IFI.

Høgskolen har en seksjon på Lillehammer rundt helse og treningfysoligi og en på Elverum som har hovedfokus på trenerutdanning. 

- Kan tilføye oss kunnskap vi ikke har

Rolf Høgmo og Jacob Mollatt ser frem til å samarbeide tettere med Høgskolen:

- Vi har to prosjekter som er i gang allerede. Et prosjekt som undersøker sammenhengen mellom modning, vekst og helseplager blant unge idrettsutøvere og et annet prosjekt som undersøker effekten av styrketrening hos unge fotballspillere, utdyper Jacob Mollatt.

Dette åpner mange muligheter for klubben på sikt.

- Som et ledd i det her er det å utvikle oss videre for fremtiden. Dette sørger for at vi kan tilføye oss kunnskap vi ikke har, skyter Rolf Høgmo inn.

Annonse fra Eliteserien: