Status klubbhus 10.01.2021

STATUS KLUBBHUS – JANUAR 2021

Vårt lenge ønskede nye klubbhus er nå tett ved ferdigstillelse, og framdriften er i rute. Det betyr at vi i HamKam pr 1. februar vil overta klubbhuset ferdig fra hovedentreprenøren, Eco-Sør AS. Det nye klubbhuset har fått navnet HamKamhuset.

I det dette skrives er huset under intens ferdigstillelse både utvendig og innvendig.

Byggherreselskapet HamKamhuset DA har organisert for driften og arbeidet med å sette sammen puslespillet for en hverdag i det nye klubbhuset har kommet langt

Byggekomiteen avvikles etter endt oppdrag når bygget er ferdig. I det nyetablerte driftsutvalget finner vi flere av medlemmene fra byggekomiteen – Per Gustavsen (leder), Arne J Haugen med ansvar for det tekniske, og de daglig lederne i hvv. HamKam Fotball og HamKam Fotball Yngres. Terje Sund er sekretær.

Et eget finansutvalg er under etablering og skal ha ansvar for økonomi og regnskap, finansiering, budsjett og planlegging av inntektsbringende tiltak til både ytterligere finansiering av sluttarbeider (terasse) og generelt for å balansere driften.

Viktig nå er å etablere rutiner for daglig drift og samtidig rekruttere dugnadshjelp (verter) til daglige åpningstider. Huset vil i utgangspunktet være åpent på formiddagen alle ukedager hele året og i sommerhalvåret også 1700-2100. Dette skal vi detaljplanlegge.

I huset vil en kunne kjøpe kaffe, kioskvarer, oppvarmede småretter, supporterutstyr o.l.

Samtidig vil huset i åpningstiden være belagt med interne aktiviteteter. Det er med andre ord plass for alle hamarkamerater.

Det står fortsatt fast at huset skal være ferdig til 1. februar 2021. Det bør kunne bety at huset er ferdig innflyttet og klar for bruk i midten av februar måned. En egen komite arbeider allerede med åpningsarrangementene som foreløpig er fastsatt til lørdag 13. februar avhengig av coronarestriksjonene.

11-kaffen forventes å innta lokalene fredag 19. februar for oppstart etter coronapause.

I klubbhuset vil det også bli plass til lagets fane, bilder av æresmedlemmer og andre detaljer som vil vise elementer av klubbens både kultur, historie og på den måten minne oss om at vi er alle hamarkamerater, både unge og gamle.

I overgangen mellom plan 2 (klubbhusetasjen) og den nye hovedtribunen bygges ei gangbru som gjør det mulig å gå direkte fra klubbhuset og ut på tribunen i forbindelse med kamparrangementer.

Etter ferdigstillelsen av selve klubbhuset vil det bli etablert en terrasse på forsiden av klubbhuset (inn mot banen), slik dette er illustrert på HamKam.no. Endelig utforming må skje sammen med nabo AEU AS. Det kan fort bli 2022 før dette prosjektet er ferdigstilt. Sommeren 2021 vil utomhus arbeider ferdigstilles med forbehold om ferdigstilt terrasse.

Vi arbeider løpende med størst mulig egenfinansiering av prosjektet.

Det er derfor fortsatt kjempeviktig at du som er glad i HamKam bidrar til prosjektet ved å gi ditt bidra på Spleis.no (Hamarkameratene) eller til konto 1822.10.43711. Det er nå det gjelder.

Per Gustavsen                                                                                                                                                                             Leder Byggekomiteen

Annonse fra Obos-ligaen: