Til alle med hjerte i HamKam Fotball

Det vi nå opplever i Norge har vi ikke sett maken til i nyere tid. Nå handler det om at vi alle står sammen og støtter opp under myndighetenes drastiske tiltak for å komme motstanderen til livs. Denne gangen er det koronaviruset som skal nedkjempes, også av oss i HamKam. Først når dette målet er nådd, vil fotballfamilien igjen kunne samles for å oppleve gleden og kameratskapet vi alle elsker i kampen om lærkula. Nå er det kampen om å gjenopprette normalt samfunnsliv som gjelder – for alle.

I denne krevende situasjonen for fotball-Norge har styret i HamKam Fotball hatt daglige møter for å følge utviklingen tett sammen med NTF og de andre klubbene. Etter de siste dagers utvikling ser vi ikke lenger andre muligheter enn å vedta permittering på alle ansatte i HamKam Fotball. Når det ikke lenger er lov å trene og spille fotballkamper, er det heller ikke grunnlag for å opprettholde drift i klubben.

Styret har derfor varslet alle ansatte på sport og i administrasjon om permitteringer. Så lenge verden ser ut som den gjør og varigheten er usikker, ser ikke styret noen annen løsning enn å gå til permitteringer av alle ansatte i klubben. Ved å behandle alle på en likeverdig måte står vi sammen i utfordringene med å holde liv i klubben, slik at alle har et sterkt lag rundt seg når Kamma igjen speller «hemmat» på Briskeby.

Det er med tungt hjerte vi meddeler dette til dere medlemmer. Et lyspunkt for oss, på tross av de drastiske vedtakene vi har måttet gjøre, er regjeringens økonomiske pakke for arbeidsgivere og arbeidstakere landet over. De økte satsene fra NAV for permitterte arbeidstakere gjør det noe lettere for alle våre berørte spillere, trenere og støtteapparat. Vi håper at dette er ett av tiltakene som kan bidra til klubbens overlevelse både på kort og lang sikt.

Ingen aktivitet over så lang tid i klubben medfører store tap av inntekter på Briskeby. Med dette bakteppe må styret gjøre grep for å sikre klubbens eksistens i framtiden. Vi takker alle våre sponsorer og Hemmat AS for støtten i prosessen fram mot denne tøffe, men livsnødvendige avgjørelsen. Sammen skal vi holde liv i klubben og sørge for nye felles oppturer på Briskeby i framtida.

Styret håper på forståelse for våre beslutninger og vil komme tilbake med mer informasjon når vi ser endringer på situasjonen for klubben.

Vi ber alle medlemmer i HamKam Fotball om å ta ekstra godt vare på hverandre framover. Vis støtte til spillere, trenere og de andre ansatte som permitteres og gå sammen om å støtte opp under de føringer og krav myndighetene gir. Vi skal forhindre spredning slik at færrest mulig blir syke. Så skal vi finne gode løsninger sammen med dere når «Kleggene» igjen inntar Briskeby i vår og sommer.

Stolthet og ære!

Hilsen styret i HamKam Fotball

#sammenervihamkam

Annonse fra Obos-ligaen: