HamKams Venner

HamKams Venner er ei gruppe som er tilsluttet Allianseidrettslaget Hamarkameratene. Gruppa har egne vedtekter hvor organisasjonen, formålet, medlemmer, kontingent, årsmøter, ekstraordinært årsmøte, styret, medlemsmøter, endring av vedtekter og oppløsning av gruppa er nøye beskrevet.

Gruppa har 9 medlemsmøter i året - 5 på våren og 4 på høsten. Vi innkaller til møte siste onsdag i månedene januar, februar, mars og april, samt september, oktober og november.

På alle møtene har vi engasjert frivillige foredragsholdere og alle møtene holdes kl. 1300 (merk ny tid) i vårt nye klubbhus på Briskeby

Gruppa har per idag 141 medlemmer.

HamKams Venner

Vi minner om medlemskontingenten som fortsatt er kr. 150,- per medlem inntil årsmøtet bestemmer noe annet. For ordens skyld er vårt kontonr.1813.06.33796 og 
vi kommer tilbake med ny informasjon etter årsmøtet.

Da en del av oss i HamKams Venner, som også møter opp på 11-kaffen på mandager og fredager, så vil jeg informere om at det åpnes opp for å kunne treffes igjen.

Vi starter opp igjen fredag 5. mars kl. 1100 i HamKamhuset. Inngang fra Arenaveien.

I disse Covid-19 tider er det viktig at vi følger sentrale-/lokale smittevern regler. Det betyr at avstand er iberegnet ved plassering av stoler. Derfor er det plass til inntil 40 personer i lokalet.

Det er ikke påbudt med munnbind, så det er frivillig. Håndhygiene er veldig viktig, så det er plassert inne i lokalet.

Det blir samme prosedyre rundt kaffe- og kake spleis som tidligere. NB! Ved betaling så er det kontanter som gjelder.

Vel møtt til alle dere som ønsker å ta en fotball prat i vårt nye klubbhus som er åpent hver mandag t.o.m fredag kl. 09.00 - 13.00.

Til de som har oppgitt e-mailadresse vil nå meldinger om møter og annen informasjon bli gitt på mail.

Andre som ikke har eller har oppgitt mail-adresse får en forkortet SMS på telefonen.

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i HamKams Venner

 

Styret i HamKams Venner

Revisor: Georg Larsen (915 04 684)

Valgkomite: Bjørn Erik Hjorth (907 36 005) og Finn Arnesen (913 30 928)

Fest/turkomite: Mona Kokslien (908 33 788) og Tore Antonsen (959 81 309)

Annonse fra Obos-ligaen: