Allianseidrettslaget

Annonse:

ALLIANSEIDRETTSLAGET


Hovedlaget består av Hamarkameratene Bordtennis og HamKams Venner. Hamarkameratene Fotball Yngres og Hamarkameratene Fotball Elite er selvstendige idrettslag, men er like fullt en del av det vi forstår som Hamarkameratene. Vi har altså selvstendige idrettslag og grupper i vårt allianseidrettslag. 
Hamarkameratene ledes av et styre på fem medlemmer, men inkluderer representanter fra alle grupper/lag i sine møter når det er naturlig. Det samme gjelder lagets representant i Hamar Idrettsråd. I tillegg møter de valgte varamedlemmene til styret i møtene. Styret har ordinært møte hver måned unntatt i ferietiden. Mellom styremøtene kan Arbeidsutvalget behandle hastesaker eller saksbehandling finner sted på mail.
Byggingen av nytt klubbhus har vært en viktig sak, og etter at dette nå er ferdigstilt og tatt i bruk, gjenstår opparbeidelse av uteområder og etablering av terrasse inn mot banen. Fordi anleggsutviklingen på Briskeby er i bevegelse, er sluttarbeidene forsinket også mht klubbhusets uteområdet. Det er nå viktig at det nye HamKamhuset blir det samlingsstedet for unge og gamle vi har strebet etter.
Laget har et stort materiale om HamKams historie å organisere og til dels digitalisere. Dette er et krevende arbeid som vil kreve ressurser. Det samme gjelder ytterligere profesjonalisering av organisasjon og rutiner.
Hovedstyret arbeider også for å bidra til å tilrettelegge for en mer åpen og tilgjengelig organisasjon hvor integrering av alle som er glade i HamKam, uavhengig av bakgrunn og tidligere tilhørighet er viktig. Laget organiserer i dag medlemmer og aktive fra mer enn 30 land samtidig som miljøet rundt Gatelaget gir et tilbud og et værested for de som sliter med rus og andre utfordringer i hverdagen.
Foruten den uformelle 11-kaffen mandager og fredager samler HamKams Venner våre eldre medlemmer til hyggelig prat og samvær med gode foredragsholdere et flertall ganger gjennom året. Her ser vi gjerne nye deltagere, eldre som yngre.
I år opplever vi igjen Eliteseriespill på Briskeby for andre år på rad. Vi gleder oss og ønsker fortsatt framgang for våre gutter.
Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i mars 2023. Vi setter pris på om det tas kontakt.

Leder:        Per Gustavsen       Epost: [email protected]

Nestleder: Terje Sæther           Epost: [email protected]

Kasserer:   Børre Skarstein     Epost: [email protected]

Sekretær:  Sven Arne Nielsen Epost: [email protected]

Styremedlem: Tore Antonsen  Epost: [email protected]

Varamedlem: Terje Sund        Epost: [email protected]

Varamedlem: Fred Kristian Nordstad Epost: [email protected]

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 28.03.2023

Protokoll1.JPG
Protokoll2.JPG
Klubbhåndbok1.JPG
Klubbhåndbok2.JPG
Klubbhåndbok3.JPG
Klubbhåndbok4.JPG
Klubbhåndbok5.JPG
Klubbhåndbok6.JPG
Klubbhåndbok7.JPG
Klubbhåndbok8.JPG
Klubbhåndbok9.JPG
Klubbhåndbok10.JPG
Klubbhåndbok11.JPG
Klubbhåndbok12.JPG

 

Annonse fra Eliteserien:
Publisert: 05.03.2019, oppdatert: 09.05.2023
Skrevet av: Sven Arne Nielsen