Allianseidrettslaget (hovedlaget)

Annonse:

ALLIANSEIDRETTSLAGET (Hovedlaget)


Hovedlaget er daglig uttrykk for overbygningen i allianseidrettslaget Hamarkameratene. Hovedlaget består av Bordtennisgruppen og HamKams Venner. Hamarkameratene Fotball Yngres og Hamarkameratene Fotball Elite er selvstendige idrettslag, men er like fullt en del av det vi forstår som Hamarkameratene. Vi har altså selvstendige idrettslag og grupper i vårt allianseidrettslag.


Hamarkameratene ledes av et styre på fem medlemmer, men inkluderer representanter fra alle grupper/lag i sine møter når det er naturlig. Det samme gjelder lagets representant i Hamar Idrettsråd. I tillegg møter de valgte varamedlemmene til styret i møtene. Styret har ordinært møte hver måned unntatt i ferietiden. Mellom styremøtene kan Arbeidsutvalget behandle hastesaker eller saksbehandling finner sted på mail.


Byggingen av nytt klubbhus har vært en viktig sak, og etter at dette nå er ferdigstilt og tatt i bruk, gjenstår opparbeidelse av uteområder og etablering av terrasse inn mot banen. Fordi anleggsutviklingen på Briskeby er i bevegelse, er sluttarbeidene forsinket også mht klubbhusets uteområdet. Det er nå viktig at det nye HamKamhuset blir det samlingsstedet for unge og gamle vi har strebet etter.


Laget har et stort materiale om HamKams historie å organisere og til dels digitalisere. Dette er et krevende arbeid som vil kreve ressurser. Det samme gjelder ytterligere profesjonalisering av organisasjon og rutiner.


Hovedstyret arbeider også for å bidra til å tilrettelegge for en mer åpen og tilgjengelig organisasjon hvor integrering av alle som er glade i HamKam, uavhengig av bakgrunn og tidligere tilhørighet er viktig. Laget organiserer i dag medlemmer og aktive fra mer enn 30 land samtidig som miljøet rundt Gatelaget gir et tilbud og et værested for de som sliter med rus og andre utfordringer i hverdagen.


Foruten den uformelle 11-kaffen mandager og fredager samler HamKams Venner våre eldre medlemmer til hyggelig prat og samvær med gode foredragsholdere et flertall ganger gjennom året. Her ser vi gjerne nye deltagere, eldre som yngre.
I år opplever vi igjen Eliteseriespill på Briskeby. Vi gleder oss og ønsker fortsatt framgang for våre gutter.


Hovedstyret ønsker tilbakemelding, kommentarer og innspill fra medlemmer og andre interesserte. Nedenfor vises en oversikt over det sittende styret, slik det ble valgt på årsmøtet i mars 2022. Vi setter pris på om det tas kontakt.

ÅRSMØTE 2023

i Hamarkameratene Allianseidrettslag avholdes tirsdag 28. mars 2023 kl. 18.00 i HamKamhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/Sven Arne Nielsen i hende innen 1. mars 2023.

Frasigelse av verv må meldes til valgkomiteen v/Odd Steinar Pedersen innen 10. februar 2023.

Saksdokumenter vil bli lagt ut på: https://www.hamkam.no/om-klubben/hovedlaget

senest en uke før årsmøtet

Styret.

-------------

Ark1.JPG
Ark2.JPG
Ark3.JPG
Ark4.JPG
Ark5.JPG
Ark6.JPG
Ark7.JPG
Ark8.JPG
Ark9.JPG
Ark10.JPG
Ark11.JPG
Ark12.JPG
Ark13.JPG
Ark14.JPG
Ark15.JPG
Ark16.JPG
Ark17.JPG
Ark18.JPG
Ark19.JPG
Ark20.JPG
Ark21.JPG
Ark22.JPG

 

Annonse fra Eliteserien: