Visjon, misjon, verdier

Annonse:

VISJON

Hamkam og jeg - vi er kamerater

MISJON

Hamkam skal være innlandets mest attraktive møteplass ved å skape fellesopplevelser gjennom gode prestasjoner på og utenfor Briskeby

VERDIGRUNNLAG

Kamerater

  • Skape forståelse for kulturen og atferden man ønsker, internt og eksternt. Etterleves i hverdagen av alle!
  • Bygge sterke relasjoner, vennskap og lagånd gjennom felles resultatansvar og gjensidig avhengighet
  • Bygge kameratskap i A-stall, start-elver og på 11-kaffen – basert på tillit og respekt

Utviklende

  • Forvalte de menneskelige ressursene i klubben på en fruktbar og bærekraftig måte
  • Være ansvarlig for utvikling av klubber og enkeltspillere i hele regionen gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler
  • Vi skal utvikle hele mennesker og gode lagspillere med individuelle ferdigheter og taktisk forståelse

Åpenhet

  • Skape tillit som den ledende klubben i innlandet
  • Dele kompetanse og erfaring med alle klubbene i regionen
  • Tilgjengelig for omgivelsene (åpne treninger – åpent klubbhus)
Annonse fra Eliteserien: